Add your content here
Add your content here

Alcott Obroża Wędrowna XL Szara

31,50

Obro ż a w ę drowna Dost ę pne rozmiary : XS 18-28cm (1,6cm) S 25-35cm (1,6cm) M 35-50cm (1,9cm) L 45-65cm (2,5cm) XL 66-71cm (2,5cm) Dost ę pne kolory: czarny, szary, bordowy, r óż owy, żół ty, żół ty neon, pomara ń czowy neon, zielony, turkusowy Czym jest spacer bez odpowiedniej obro ż y? Wygoda i bezpiecze ń stwo s ą niezwykle wa ż ne zar ó wno podczas codziennego ekslorowania terenu, jak i wi ę kszej wyprawy. Dlatego zadbali ś my, aby mi ę kki neopren, kt ó rym podszyta jest obro ż a nie obciera ł Twojego przyjaciela, a mocne okucia i klamra oraz odblaskowe elementy to pewno ść , ż e mo ż esz na ni ą liczy ć w ka ż dych warunkach! – mi ę kka i komfortowa dzi ę ki podszyciu neoprenem – wytrzyma ł a klamra i okucie – mo ż liwo ść regulacji – odblaskowe nitki – wiosenne kolory – dopasuj smycz w tym samym kolorze do tej obro ż y! Gwarancja 2 lata

przychodnia szczawnica, plaqueoff, brit care adult large, 97 438 rusiec, przelewanie w brzuchu psa, jezyk psa, biopon do storczyków, chomik kicha, ptaszki w klatce zabawka
yyyyy